Zasadnutia ŠK AS

Legenda:

  • zúčastnil sa
  • ospravedlnený (senátor informoval vopred, že sa nemôže zúčastniť zasadnutia, ale aj napriek tomu prejavil dostatočný záujem o diskutovanú problematiku)
  • nezúčastnil sa
Dátum zasadnutia Prezencia Zápisnica (PDF DOWNLOAD)
7.10.2013 Peter Beňo

Martin Jagelka

Filip Tehlár

Andrej Ralbovský

Ľubomír Sládek

Michal Hanic

 Zapisnica-2013-10-07

 Vyjadrenie fakultného právnika ku zmene člena volebnej komisie

4.10.2012 Peter Beňo

Martin Horniak

Martin Jagelka

Marek Rapčík

Filip Tehlár

Andrej Ralbovský

Ľubomír Sládek

Michal Hanic

Peter Vančo

 Zapisnica-2012-10-4
2.4.2012 Peter Beňo

Martin Horniak *

Tatiana Radičová

Martin Jagelka

Viktor Pribila

Marek Rapčík

Filip Tehlár

Andrej Ralbovský

Ľubomír Sládek

Michal Hanic

Peter Vančo

 Zapisnica-2012-04-02
(* predseda ho omylom nepridal na mailovú korešpondenciu, bol kontaktovaný telefonicky počas zasadnutia a predseda sa s ním stretol vo večerných hodinách)
21.2.2012 Peter Beňo

Martin Horniak

Tatiana Radičová

Martin Jagelka

Viktor Pribila

Marek Rapčík

Filip Tehlár

Andrej Ralbovský

Ľubomír Sládek

Michal Hanic

Peter Vančo

 Zapisnica-2012-02-21
21.11.2011 Peter Beňo

Martin Horniak

Tatiana Radičová

Marek Hanáček

Viktor Pribila

Marek Rapčík

Filip Tehlár

Andrej Ralbovský

Ľubomír Sládek

Michal Hanic

Peter Vančo

 Zapisnica-2011-11-21
25.10.2011 Peter Beňo

Martin Horniak

Tatiana Radičová

Marek Hanáček

Viktor Pribila

Marek Rapčík

Filip Tehlár

Andrej Ralbovský

Ľubomír Sládek

Michal Hanic

Peter Vančo

 Zapisnica-2011-10-25

Oficiálna stránka študentskej časti akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity