Vyhlásenie doplňujúcich volieb a riadnych volieb do ŠČ AS FEI STU, vyhlásenie volieb do ŠČ AS STU

Priatelia,

opäť tu máme voľby, pre istotu rovno viacero naraz :) . Potrebujeme zvoliť dvoch našich zástupcov v univerzitnom senáte (doplňujúce voľby do ŠČ AS STU) a ôsmich zástupcov v našom fakultnom senáte (voľby do ŠČ AS FEI STU, alebo ŠK AS FEI STU).

Voľby 3-in-1 sa uskutočnia 22.10. a 23.10.2013, na hlavnej chodbe FEI, medzi C – D blokmi.

Všetky potrebné informácie nájdete v tomto archíve

FEI-volby2013

Harmonogramy v archíve boli dodatočne upravené v zmysle zasadnutia z 7.10.2013. 

 P. Beňo, Predseda ŠČ AS FEI STU

ŠKAS alebo ŠČ AS?

Ahojte priatelia,

keďže v aktuálne platnej legislatíve sa pre označenie študentskej časti akademického senátu používa označenie ŠČ AS (študentská časť akademického senátu)  a my tu na FEI používame označenie ŠKAS (študentská komora akademického senátu) a tak tu vzniká istá nekompatibilita medzi zákonom o vysokých školách a našou legislatívou, rozhodli sme sa pre budúcnosť používať označenie ŠČ AS aj my tu na FEI. Do času, pokým sa nám podarí nový názov preniesť do všetkých predmetných dokumentov, a pokým aktualizujeme aj našu stránku (na ktorej práve ste :)), sme sa rozhodli používať oba tieto názvy pre našu organizáciu, pretože oba tieto názvy sú podľa nášho názoru platným označením (ŠČ AS podľa zákona o vysokých školách, ŠKAS podľa aktuálne platných Zásad volieb do akademického senátu FEI). Po nastúpení novozvolených členov študentskej časti sa však bude používať už iba nové označenie, a to študentská časť akademického senátu – ŠČ AS. Stránka bude v budúcnosti dostupná aj na doméne http://skas.fei.sk, aj na doméne http://scas.fei.sk.

Ďakujeme za pochopenie ;)

Zverejnenie výsledkov doplňovacích volieb

Ahojte,

mám tú česť Vám oznámiť, že do Študentskej komory Akademického senátu FEI, bol v doplňovacích voľbách zvolený Ing. Martin Jagelka. Zápisnicu s počtami hlasov a ostatnými informáciami nájdete tu.

V doplňovacích voľbách do ŠRVŠ ste vyslovili dôveru Bc. Petrovi Beňovi. Zápisnica je tu.

Ďakujeme Vám za Vaše hlasy :)

Bc. Martin Horniak
Predseda volebnej komisie

Zverejnenie zoznamu kandidátov do nastávajúcich volieb

Priatelia,

konečne tu máme pre Vás mená kandidátov do nastávajúcich volieb :)

Do ŠKAS FEI sa o Vašu priazeň bude uchádzať týchto šesť kandidátov:

  1. Bc. Marcel Jadroň
  2. Ing. Martin Jágelka
  3. Ján Jedinák
  4. Bc. Tomáš Štibraný
  5. Ing. Ján Uhrík
  6. Bc. Peter Vančo

Tu si môžete stiahnúť ich kandidátske listiny s volebným programom.

Do ŠRVŠ SR bude vo voľbách kandidovať Bc. Peter Beňo. Jeho volebný program a kandidátska listina je k dispozícií tu.

Vidíme sa v utorok a stredu na voľbách!

Martin ‘Sulfo’ Horniak
Predseda volebnej komisie

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠK AS FEI STU a doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl

Máš záujem o dianie na fakulte a v školstve SR?

Máš nápady, ktoré by mohli zlepšiť fungovanie fakulty?

Chceš si zlepšiť svoje soft skills?

Máš cca 1h týždenne, ktorú by si bol ochotný obetovať pre dobrú vec?

Myslíš, že by si bol schopný zastávať názory študentov FEI STU?

Tak kandiduj do ŠK AS FEI STU! :)

 

Študentská komora AS FEI STU a predseda AS FEI STU vyhlasujú doplňujúce voľby do ŠK AS FEI STU, ktoré sa uskutočnia 13. a 14.11.2012. Deadline pre podávanie kandidátok je 06. 11. 2012, 15:00. Kandidátku je potrebné odovzdať v papierovej forme predsedovi volebnej komisie alebo (po dohode s predsedom VK) ľubovolnému členovi ŠK AS.

Predseda volebnej komisie: Martin horniak (jemu treba odovzdať vyplnenú kandidátku)

Kontakty na členov ŠK AS. (ak nezastihnete predsedu VK, prípadne máte akékoľvek otázky)

Bližšie informácie nájdete v Harmonograme volieb.

KANDIDÁTKA ŠKAS (*.pdf)

 Okrem toho ŠK AS organizuje aj doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl, ktoré sa budú konať súbežne s voľbami do ŠK AS.

Predseda volebnej komisie: Martin horniak (jemu treba odovzdať vyplnenú kandidátku)

Harmonogram volieb do ŠRVŠ

KANDIDÁTKA ŠRVS (*.pdf)

 Peter Beňo, predseda ŠK AS FEI STU

Oficiálna stránka študentskej časti akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity