Harmonogram štúdia zimný semester 2007/2008

24.09.2007 – Začiatok výučby v zimnom semestri
27.09.2007 – Rektorské voľno (oslavy 70. výročia vzniku STU)
02.11.2007 – Rektorske voľno

17.12.2007 – Štvrtkový rozvrh
18.12.2007 – Piatkový rozvrh (koniec zimného semestra)

19.12.2007 – Začiatok skúškového obdobia (19,20,21.12 bude priestor na skúšky)
03.01.2008 – Pokračovanie skúškového
Jeden štvrtok výučby počas semestra nenahraditeľne odpadne.

Stretnutie s dekanom FEI

Možno väčšina z vás postrehla, že naša fakulta má nového dekana doc. Ing. Jána Vajdu, CSc. Pán dekan hneď od začiatku svojho zvolenia prisľúbil, že sa bude pravidelne stretávať so študentmi a bude sa zaujímať o ich problémy.

Oficiálna stránka študentskej časti akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity