Kontakt

Kontaktovať nás môžete mailom na adrese skas@fei.sk, alebo pomocou nasledujúceho kontaktného formulára:

[contact-form-7 id="179" title=""]

Komunikácia študenta a ŠK AS zostáva tajná a ŠK AS sa zaväzuje ju neposkytnúť tretej strane bez predošlého súhlasu študenta.

Našu pozornosť budeme venovať iba tým podnetom/stažnostiam, ktorú podal študent, ktorý na seba uviedol použiteľnú formu kontaktu.

(v skratke: Podnety nám nemusíte podávať anonymne, nikto Vás neudá, ani nikde nespomenie vaše meno bez Vášho súhlasu. Ak aj napriek tomu chcete podať podnet anonymne, musíme byť schopní Vás kontaktovať prinajmenšom mailom, aby sme začali Váš podnet prešetrovať/venovali mu pozornosť.)

Oficiálna stránka študentskej časti akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity