Archívy kategórie: Nezaradené

Zverejnenie výsledkov volieb

Na základe výsledkov volieb boli za členov ŠKAS FEI STU na obdobie
17.10.2011 – 31.10.2013 zvolení:
1. Bc. Peter Beňo – 183 hlasov
2. Ing. Tatiana Radičová – 163 hlasov
3. Bc. Martin Horniak – 141 hlasov
4. Bc. Viktor Pribila – 131 hlasov
5. Peter Vančo – 125 hlasov
6. Ing. Ľubomír Sládek – 106 hlasov
7. Bc. Marek Rapčík – 103 hlasov
8. Bc. Filip Tehlár – 99 hlasov
9. Bc. Michal Hanic – 96 hlasov
10. Bc. Andrej Ralbovský – 85 hlasov
11. Marek Hanáček – 83 hlasov

Náhradníkmi do ŠKAS sa stávajú:
1. Bc. Martin Jagelka – 82 hlasov
2. Bc. Miroslav Rybnikár – 79 hlasov

Na základe výsledkov doplňujúcich volieb bol za člena ŠČ AS STU na obdobie
2011 – 2015 zvolený: Bc. Peter Beňo. Ostatní kandidáti sa stávajú náhradníkmi.
1. Bc. Peter Beňo získal 145 hlasov
2. Bc. Martin Horniak získal 141 hlasov
3. Bc. Miroslav Rybnikár získal 53 hlasov

Zverejnenie kandidátov

Zoznam kandidátov vo voľbách do Študentskej komory akademického senátu

FEI STU na funkčné obdobie 17.10.2011 – 31.10.2013

 1. Bc. Peter Beňo
 2. Marek Hanáček
 3. Bc. Michal Hanic
 4. Bc. Martin Horniak
 5. Bc. Martin Jagelka
 6. Bc. Viktor Pribila
 7. Ing. Tatiana Radičová
 8. Bc. Andrej Ralbovský
 9. Bc. Marek Rapčík
 10. Bc. Miroslav Rybnikár
 11. Ing. Ľubomír Sládek
 12. Bc. Filip Tehlár
 13. Peter Vančo

 

Zoznam kandidátov v doplňujúcich voľbách do Študentskej časti akademického senátu STU na funkčné obdobie 2011 – 2015

 1. Bc. Peter Beňo
 2. Bc. Martin Horniak
 3. Bc. Miroslav Rybnikár

 

Voľby 2-in-1

Priatelia,

opäť tu máme voľby, rovno celý pár :) . Potrebujeme doplniť jedného zástupcu našich študentov v univerzitnom senáte (doplňujúce voľby do ŠČAS STU) a jedenástich zástupcov v našom fakultnom senáte (voľby do ŠKAS FEI).

Všetky potrebné informácie a papiere nájdete tu (aj s opravenym preklepom v jednom s harmonogramov…):

http://www.ulozisko.sk/443379/volby.zip

Harmonogramy si taktiež môžete prečítať na nástenke ŠKAS.

S pozdravom

(ex)ŠKASáci :)

Zverejnenie výsledkov volieb

Priatelia, máme tu výsledky obidvoch volieb, v ktorých ste dnes odovzdávali svoj hlas.
Doplňujúce voľby do ŠKAS FEI STU:

Novým členom ŠKASU sa stáva Bc. Tomáš Gabovic, s počtom hlasov 260.

Voľby do ŠČAS STU:

Členmi  Študentskej časti akademického senátu STU sú Martin Horniak (196 hlasov) a Bc. Marek Rapčík (220 hlasov).

Všetky podrobné informácie sú vyvesené na nástene ŠKASu, vrátane zápisníc.
Všetkým Vám ďakujeme za účasť.

Tím ŠKAS