Aktuálne zloženie ŠK AS

Peter Beňo

Predseda, legislatívna komisia
najlepsiwebdesigner@gmail.com

Michal Hanic

Pedagogická komisia
miso.hanic@gmail.com

 

Andrej Ralbovský

Legislatívna komisia
andrej@ralbovsky.sk

Martin Jagelka

jagelka@gmail.com

 

Ľubomír Sládek

Ekonomická komisia
lubomir.sladek@stuba.sk

Filip Tehlár

Výveskár, komisia pre vedu a výskum
filip.tehlar@gmail.sk

Bývalí členovia

Martin Horniak
Podpredseda, Disciplinárna komisia
sulfo@ynet.sk2009 – 2013
 
Marek Rapčík
Ekonomická komisia
marhakca@gmail.com
Peter Vančo
Pedagogická komisia
petervanco@petervanco.sk
Tatiana Radičová
Disciplinárna komisia
tatiana.radicova@gmail.com2009 – 2012
Viktor Pribila
Komisia pre vedu a výskum
viktor.pribila@gmail.com4.10.2010 – do 8.6.2012

Názor na “Aktuálne zloženie ŠK AS”

Komentáre sú zakázané.

Oficiálna stránka študentskej časti akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity