Stretnutie študentov FEI STU

Príďte sa vyjadriť ku štúdiu na našej fakulte, získať informácie alebo sa len jednoducho posťažovať!

Otvorená diskusia študentov FEI a ich zástupcov, už túto stredu v BC300, 13 00 – 15 00.

Pomôž nám sformulovať požiadavky študentov pre nasledujúce 2 roky, zmeň fakultu, na ktorej študuješ!

Ak nemáš čas, vyjadri sa aspoň na nástenke alebo napíš správu, každý názor sa počíta :).

Prosíme, potvrďte nám účasť, sa chystáte.
https://www.facebook.com/events/663232810394188/

Výsledky volieb!

Ahojte,

voľby 3-in-1 máme za sebou, tu sú výsledky:

Update: štvrtok 24.10.2013 o 21:30, boli pridané zápisnice

Výsledky doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU na obdobie 2013 – 2015
Zápisnica

Počet oprávnených voličov: 2324
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 495
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 485
Pošet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 460

Zvolení kandidáti:
1. Ing. Peter Beňo
2. Ing. Michal Hanic

 

Výsledky volieb do ŠČ AS FEI STU na obdobie od 29.10.2013 do 31.10.2015
Zápisnica

Počet oprávnených voličov: 2332
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 511
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 496
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 485

Zvolení kandidáti:
1.Ing. Peter Beňo
2. Tomáš Závodník
3. Peter Šimek
4. Ing. Michal Hanic
5. Adam Weinzettl
6. Ing. Ján Uhrík
7. Jakub Štefaničák
8. Patrik Jagelka

 

Výsledky doplňujúcich volieb do ŠČ AS FEI STU na obdobie do 29.10.2013
Zápisnica

Počet oprávnených voličov: 2332
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 504
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 450
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 387

Zvolení kandidáti:
1. Bc. Tomáš Halčin
2. Bc. Pavol Šalík

Ďakujeme za to, že ste sa rozhodli prejaviť svoj názor.

Voľby si tento rok vyslúžili nebývalú pozornosť. Fakulta bola oblepená plagátmi, na chodbách sa objavili predvolebné letáky. Dokonca aj niektorí zamestnanci pomohli a dohliadali na hladký priebeh volieb, mali sme tu dokonca predsedu veľkého senátu. Hlavné poďakovanie za takúto skvelú propagáciu patrí našim kandidátom, ktorí už len svojou kandidatúrou získali ŠČ AS vyššiu pozornosť. Ak ste neuspeli, nezúfajte. Senát je senát, pomôcť fakulte niečo zmeniť môžete aj dobrovoľne, ako študenti. Prejavili ste záujem o dianie na fakulte a veľa vašich nápadov bolo priam skvelých. Študentskí senátori takýchto študentov potrebujú a určite s nimi budú radi komunikovať.

Vidíme sa nabudúce, s novým teamom! :)

P.Beňo
Predseda ŠČ AS FEI STU

Zverejnenie kandidátov

Priatelia,
vo voľbách do Študentskej časti Akademického senátu STU na obdobie od 2013 do 2015 sa o vašu priazeň budú uchádzať títo kandidáti:

 1. Ing. Peter Beňo, 1. PhD, Automatizácia a riadenie
 2. Ing. Tibor Csóka, 1. PhD, Telekomunikácie
 3. Ing. Michal Hanic, 1. PhD, Mikroelektronika
 4. Ing. Martin Jagelka, 2. PhD, Mikroelektronika
 5. Ján Jedinák, 3. Bc, Aplikovaná informatika
 6. Bc. Andrej Leitner, 1. Ing, Aplikovaná informatika
 7. Ing. Patrik Novák, 2. PhD, Fyzikálne inžinierstvo

 

Vo voľbách do Študentskej časti Akademického senátu FEI STU na obdobie od 29.10.2013 do 31.10.2015 sú kandidáti nasledovní:

 1. Ing. Peter Beňo, 1. PhD, Automatizácia a riadenie
 2. Ing. Tibor Csóka, 1. PhD, Telekomunikácie
 3. Ing. Martin Florek, 1. PhD, Automatizácia a riadenie
 4. Ľuboš Galanďák, 3. Bc, Aplikovaná informatika
 5. Ing. Otto Haffner, 1. PhD, Automatizácia a riadenie
 6. Bc. Tomáš Halčin, 1. Ing, Aplikovaná informatika
 7. Ing. Michal Hanic, 1. PhD, Mikroelektronika
 8. Ing. Martin Jagelka, 2. PhD, Mikroelektronika
 9. Patrik Jagelka, 1. Bc, Aplikovaná informatika
 10. Andrej Jakúbek, 3. Bc, Aplikovaná informatika
 11. Ján Jedinák, 3. Bc, Aplikovaná informatika
 12. Bc. Ondrej Kolimár, 1. Ing, Aplikovaná informatika
 13. Slavomír Kosť, 1. Bc, Mikroelektronika
 14. Ing. Erik Kučera, 1. PhD, Automatizácia a riadenie
 15. Bc. Andrej Leitner, 1. Ing, Aplikovaná informatika
 16. Ing. Patrik Novák, 2. PhD, Fyzikálne inžinierstvo
 17. Peter Šimek, 3. Bc, Priemyselná informatika
 18. Jakub Štefaničák, 1. Bc, Aplikovaná informatika
 19. Bc. Tomáš Štibraný, 2. Ing, Mikroelektronika
 20. Ing. Ján Uhrík, 2. PhD, Mikroelektronika
 21. Adam Weinzettl, 2. Bc, Aplikovaná informatika
 22. Tomáš Závodník, 2. Bc, Aplikovaná informatika

 

A nakoniec, v doplňujúcich voľbách do Študentskej časti Akademického senátu FEI STU na obdobie do 29.10.2013 kandidujú títo študenti:

 1. Bc. Tomáš Halčin, 1. Ing, Aplikovaná informatika
 2. Patrik Jagelka, 1. Bc, Aplikovaná informatika
 3. Slavomír Kosť, 1. Bc, Mikroelektronika
 4. Bc. Pavol Šalík, 1. Ing, Telekomunikácie
 5. Peter Šimek, 3. Bc, Priemyselná informatika

Kandidátky (archív, 43 MB)

Oficiálna stránka študentskej časti akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity